Hoeveel ga jij meer verdienen in 2023?

We kennen verschillende Oud & Nieuw tradities. Oliebollen bakken, het aftelmoment, vuurwerk en champagne horen er echt bij. Net zo een traditie is dat allerlei regels rondom loon en belasting met Oud & Nieuw veranderen. Maar wat betekent dit voor jou?

Werken moet lonen

Voor 2023 betekenen die veranderingen dat je (waarschijnlijk) meer geld overhoudt. Werken moet lonen. Daarom heeft de overheid in 2023 de regels en tarieven voor de inkomstenbelasting veranderd.

Minimumloon omhoog

Op 1 januari 2023 stijgt het minimumloon met 10,15%. Werknemers van 21 jaar en ouder verdienen minimaal € 1.934,40 per maand.

Lagere belastingtarieven

Inkomen uit werk (box 1) wordt lager belast. Ook wordt de berekening simpeler, doordat er nog maar twee belastingschijven overblijven. In vorige jaren waren dat er vier.

In 2023 betaal je over de eerste schijf (inkomen tot € 73.071) nog maar 36,93%. In 2022 was dit tarief 37,07%, ietsje minder dus.

Verdien je meer dan € 73.071? Dan betaal je over het meerdere 49,50%. Wie € 50.000 per jaar verdient houdt hierdoor € 70 netto meer over (per jaar).

Hogere arbeidskorting

Een andere maatregel die werknemers voordeel oplevert is het verhogen van de arbeidskorting. De arbeidskorting is het bedrag dat je op je inkomen in mindering mag brengen. Hierover betaal je dus geen belasting.

De precieze hoogte van de arbeidskorting in 2023 hangt af van je inkomen, maar elke werknemer met een inkomen minder dan € 115.295 heeft er baat bij. Dit pakt vooral goed uit voor mensen met een inkomen tussen de € 11.000 en € 37.000.

Bij een inkomen van € 23.000 per jaar hou je netto € 472 per jaar meer over. Iemand die € 70.000 verdiend heeft € 313 per jaar meer te besteden. En met € 37.000 heb je netto € 521 per jaar extra.

Reiskostenvergoeding

Ontvang je een tegemoetkoming in de kosten voor het woon-werkverkeer? Vanaf 2023 stijgt de belastingvrije kilometervergoeding van 19 cent naar 21 cent per kilometer. De werkgever bepaalt hoeveel hij of zij vergoed en over het bedrag boven € 0,21/kilometer betaal je wél inkomstenbelasting.

Belasting op vermogen verandert

Je vermogen bestaat uit spaargeld, beleggingen en ander vermogen. Dat wordt in Nederland belast in Box 3.

In 2023 gaat het een en ander veranderen. Vermogen wordt dan niet meer belast op basis van fictief rendement, maar op basis van werkelijke rendementen. Hoe dit gaat uitpakken is nog niet helemaal uitgewerkt. Wél is duidelijk dat het heffingsvrije vermogen stijgt.

In 2022 hoefde je over de eerste € 50.650 geen belasting te betalen. In 2023 is de eerste € 57.000 belastingvrij. Voor de meeste werknemers betekent dit dat er over het spaargeld geen belasting betaald hoeft te worden.

Hoeveel ga jij meer verdienen?

Wat al deze veranderingen voor jou betekenen? Salarisverwerker ADP heeft berekend dat het maandelijkse nettoloon daardoor voor de meeste mensen met € 50 tot € 100 kan stijgen.

Verdien jij het minimumloon? Dan ga je er in 2023 per maand netto € 218 per maand op vooruit.

  1. Bruto loon (per maand)
  2. Verandering netto loon
Bruto loon (per maand)
€ 1500
Verandering netto loon
+ € 51
Bruto loon (per maand)
€ 1750
Verandering netto loon
+ € 55
Bruto loon (per maand)
€ 2000
Verandering netto loon
+ € 83
Bruto loon (per maand)
€ 2250
Verandering netto loon
+ € 84
Bruto loon (per maand)
€ 2500
Verandering netto loon
+ € 86
Bruto loon (per maand)
€ 2750
Verandering netto loon
+ € 87
Bruto loon (per maand)
€ 3000
Verandering netto loon
+ € 88
Bruto loon (per maand)
€ 3250
Verandering netto loon
+ € 96
Bruto loon (per maand)
€ 3500
Verandering netto loon
+ € 94
Bruto loon (per maand)
€ 3750
Verandering netto loon
+ € 93
Bruto loon (per maand)
€ 4000
Verandering netto loon
+ € 91
Bruto loon (per maand)
€ 4250
Verandering netto loon
+ € 90
Bruto loon (per maand)
€ 4500
Verandering netto loon
+ € 88
Bruto loon (per maand)
€ 4750
Verandering netto loon
+ € 87
Bruto loon (per maand)
€ 5000
Verandering netto loon
+ € 85
Bruto loon (per maand)
€ 5250
Verandering netto loon
+ € 84
Bruto loon (per maand)
€ 5500
Verandering netto loon
+ € 82
Bruto loon (per maand)
€ 5750
Verandering netto loon
+ € 81
Bruto loon (per maand)
€ 6000
Verandering netto loon
+ € 93
Bruto loon (per maand)
€ 6250
Verandering netto loon
+ € 97
Bruto loon (per maand)
€ 6500
Verandering netto loon
+ € 95
Bruto loon (per maand)
€ 6750
Verandering netto loon
+ € 94
Bruto loon (per maand)
€ 7000
Verandering netto loon
+ € 92
Bruto loon (per maand)
€ 7250
Verandering netto loon
+ € 91
Bruto loon (per maand)
€ 7500
Verandering netto loon
+ € 89

Andere maatregelen

De hierboven besproken maatregelen gelden voor bijna alle werknemers in Nederland. In 2023 zijn er nog een paar andere veranderingen die slechts voor een kleine groep mensen geldt.

Voor ouders die werk en zorg combineren is het goed te weten dat de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt afgeschaft. Dit wordt gecompenseerd door een aanpassing in de kinderopvangtoeslag.

Voor mensen die vluchtelingen uit de Oekraïne hebben opgevangen is het tenslotte goed te horen dat het opvangen van vluchtelingen géén gevolgen heeft voor de toeslagen. Ook voor slachtoffers van huiselijk geweld wordt het individueel aanvragen van toeslagen makkelijker gemaakt.